Blog
strony internetowe Lublin

Moduły w Joomla - przypisanie do pozycji menu i pozycji w szablonie - strony www Lublin na Joomla. Moduły w Joomla mają różną funkcjonalność, od bardzo prostych typu własny kod html - podoną do standardowych artykułów, do bardzo złożonych np bannery z pokazem slajdów.
Są moduły które mamy dostępne z poziomu CMS Joomla, ale są też takie wbudowane we framework, np. w Gantry 5 są to particles / cząstki. Particles można używać tak jak standardowe moduły Joomla. Bardzo ważna cechą, wspólną dla wszystkich modułów jest możliwość przypisywania ich do konkretnych pozycji w menu i pozycji w layout szablonu strony www Lublin.1. Listę dostępnych modułów na naszej stronie internetowej mamy w zakładce:
Roszerzenia >>> Moduły

- W kolumnie "Stan" możemy sprawdzić czy moduł jest opublikowany
- Kolumna "Tytuł" to dowolny tytuł nadany naszemu modułowi - może on być widoczny z poziomu naszej strony www Puławy lub nie
- Kolumna "Pozycja" - tu widzimy do jakiej pozycji w layout szablonu został on przypisany
- Kolumna "Typ modułu" - określa jego szczególną funkcjonalność
- Kolumna "Strony" tu możemy zobaczyć czy moduł został przypisany do jakieś pozycji w menu - mamy dostępne opcje - brak, wszystkie, lub zaznaczone. Nie możemy jednak dowiedzieć sie w tym miejscu do jakich zaznaczonych pozycji menu został przypisany ten wybrany moduł.

- Kolumna "Dostęp" - dostęp Public oznacza że moduł jest widoczny dla wszystkich
- Kolumna "ID" - w tej kolumnie jest widoczny systemowy numer modułu2. Wybieram jeden z modułów i wchodzę do niego klikając na jego tytuł

Po prawej stronie mamy widoczne okno "Pozycja" a w nim nazwę pozycji w layout szablonu w której moduł został umieszczony - o tym więcej w punkcie 43. W zakładce "Przypisz do pozycji menu" możemy zdecydować w jakich pozycjach menu ma wyświetlać się dany moduł.
Na początku w oknie "zasady przypisania" wybieramy spośród opcji
- Na wszystkich stronach
- Na żadnej stronie
- Tylko na zaznaczonych stronach
- Na wszystkich stronach poza zaznaczonymi

Jeśli wybierzemy jedną z dwóch ostatnich opcji będziemy mogli poniżej zaznaczyc pozycje menu w których moduł ma sie wysietlać lub jeśli wybierzemy "Na wszystkich stronach poza zaznaczonymi" zaznaczymy pozycje na których moduł nie będzie wyświetlany.

4. Layout szablonu. W nim znajdują się miejsca - pozycje do których możemy przypisać moduły. Jeśli mamy do czynienia z frameworkiem takim jak gantry 5 przechodzimy do zakładki:
Komponenty >>> Gantry 5 Themes
i następnie wybieramy kartę layouts

Tu widzimy dostępne w szablonie na frameworku Gantry 5 pozycje i ich nazwy. Jak widać możliwości umieszczenia modułu w siatce layout szablonu w tym wypadku są naprade bardzo duże. Taką stronę możemy rozbudować w dowolny sposób.Strony www Lublin na Joomla

5. Nie wszystkie jednak szablony pozwalają na pogląd tego układu pozycji do których możemy przypisać moduły z poziomu szablonu. Czasem trzeba poszkać w dokumentacji szablonu którą dostarcza producent.
Tak wygląda układ pozycji modułów szablonu innego znanego producenta szablonów.
Jak widać pozycji jest mniej - pamiętajmy jednak że w jednej pozycji może być wiele modułów.