// Zbierz wszystkie miecze i broń wioski.

function onSpawn (event) {
    while(true) {
        var item = hero.findNearestItem();
        //  Zwierzak powinien przynieś przedmiot ,jeśli on istnieje :
       if (item) {
           pet.fetch(item);
       }
    }
}

// Twój zwierzak może użyć pet.moveXY()

function onSpawn(event) {
    while(true) {
        // Najpierw niech idzie do lewego znaku X :
        pet.moveXY(9, 24);
        // Niech twój zwierzak idzie do górnego znaku X :
        pet.moveXY(30, 43);
        // Niech twój zwierzak idzie do prawego znaku X:
        pet.moveXY(51, 24);
        // Niech twój zwierzak idzie do  dolnego znaku X :
        pet.moveXY(30, 5);
    }
}

// Idź do prawej strony lasu.

// Ta funkcja powinna sprawdzać przedmioty blisko zwierzaka i pobierać je.
function onSpawn(event){
    // Ukończ tą funkcję:
    pet.on("spawn", onSpawn);
        // Nie zapomnij używać pętli "while-true"
        while(true) {