// Boolean to wartość będąca True albo False
// Symbol == oznacza "być jednakowym z?
// Pisząc A == B zadajesz pytania: "Czy A jest równe B?
// Odpowiedzią jest wartość boolean!
// Kliknij  przycisk "Podpowiedź' jeśli masz jakieś niejasności!

// Pytanie: 2 == 3
// Użyj Say by podać poprawną odpowiedź:
hero.say(false);

// Patrol the village entrances.
// Build a "fire-trap" when you see an ogre.
// Don't blow up any peasants!

while(true) {
    hero.moveXY(43, 50);
    var top = hero.findNearestEnemy();
    if (top) {
        hero.buildXY("fire-trap", 43, 50);
    }

// We need to know the name of our new pet.

// Use this function as a handler for "hear" events on pet.
function onHear(event) {
    // Don't change this function.
    pet.say("Meow Woof Meow");
    pet.say("Woof Woof");
    pet.say("Meow");
    pet.say("Meow");
    pet.say("Meow Woof Meow Meow");
}

// Wieśniak chcę wiedzieć jak Kotek ma na imię.

// Use this function as the handler for "hear" events.
function sayName(event) {
    // Zwierzak wypowie to w kolejności gdy ta funkcja zostanie wywołana.
    pet.say("My name is Furious Beast.");
    pet.say("Lecz moi przyjaciele mówią mi  Kiciu.");