// This function allows to fight until the certain time
// and report about defeated enemies.
function fightAndReport(untilTime) {
    var defeated = 0;
    while (true) {
        var enemy = hero.findNearestEnemy();
        if (enemy) {
            hero.attack(enemy);
            if (enemy.health <= 0) {
                defeated += 1;

// Ogry atakują pobliski posterunek!
// Command the hero to defend the tiny settlement.
// Kontroluj czas swojej warty na zegarku, żeby żadne ogry się nie przedostały.

while(true) {
    var polarPos = hero.time / 4;
    // Liczba od 20 do 60.

// Learn the difference between destroy and defeat.

// Spawn the enemies.
var ogre1 = game.spawnXY("ogre", 12, 18);
ogre1.behavior = "AttacksNearest";
var ogre2 = game.spawnXY("ogre", 68, 50);
ogre2.behavior = "AttacksNearest";

// Zbierz 9 grzybów.

// Ta funkcja każe zwierzakowi przynosić eliksiry.
function onSpawn(event) {
    while(true) {
        // Zwierzaki mogą wyszukiwać przedmioty na podstawie ich typów.
        var potion = pet.findNearestByType("potion");
        // Niech zwierzak przyniesie eliksir, jeśli jakiś istnieje:
        if (potion) {
           pet.fetch(potion);